Jump to content
E-sigareti foorum
Fedja

Üks artikkel

Recommended Posts

Lugupeetud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed, peaminister, tervise- ja tööminister ning justiitsminister

Demokraatlikus riigis oleme kokku leppinud, et uute regulatsioonide väljatöötamisel jälgitakse head õigusloome tava. Selle juurde kuulub huvigruppide kaasamine, et saavutada võimalikult suur üksteisest arusaamine ja ühiskonna soovidega arvestamine. Kahjuks on Riigikogu menetlusse jõudnud mitmed seaduseelnõud, millel väljatöötamiskavatsus puudub. Kas see tähendab, et plaanis on senised demokraatlikud tavad asendada bürokraatlikega, kus kabinetivaikuses sündinud ametnike mõttevälgatused saadetakse valitsusele ja riigikogule kinnitamiseks?

 

Loe edasi: http://e-liit.ee/suhtlus-riigiga/49-avalik-poordumine-kes-vastutab-kaasamise-eest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aldehyde emissions from e-cigarettes: replication studies challenging previous reports 

Anti-smoking public health expert Dr. Konstantinos Farsalinos, replicates two renowned studies which made alarming claims about aldehyde emissions from e-cigarettes.

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/2017/259-aldeh2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tervise spetsialistid mõtlevad välja fakte e-sigarettide kohta ja tapavad selle tulemusena suitsetajaid - E-sigareti tippkohtumine 2017 Londonis

http://e-liit.ee/uudised/50-tervise-spetsialistid-motlevad-vaelja-fakte-e-sigarettide-kohta-ja-tapavad-selle-tulemusena-suitsetajaid-e-sigareti-tippkohtumine-2017-londonis

Share this post


Link to post
Share on other sites

E-Cigs Cause No Long Term Lung Harm Says Professor

For the first time, we have a study which looks at the effect of vaping on the lungs over the long term. The result? No negative impact on the lungs over a period of several years.

https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2017/11/e-cigs-long-term-lung-harm-professor-polosa.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutit tagasi, old kirjutas:
 
Edasi lugemiseks logi sisse, telli ligipääs kogu sisule või osta artikkel  :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites

E-sigarettide müüjate ja kasutajate esindaja: e-sigarettide leviku ulatuslik piiramine ohustab inimeste tervist ja elu

 (91)
Ingmar  Kurg
Ingmar Kurg
E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse liige
56

E-sigarettide müüjate ja kasutajate esindaja: e-sigarettide leviku ulatuslik piiramine ohustab inimeste tervist ja elu Foto: Priit Simson

Aasta tagasi valitsusest riigikogu menetlusse antud tubakaseaduse muudatustel, mida riigikogu täiskogu hakkab kolmapäeval arutama, pole korralikku probleemipüstitust ega kindlust, et eelnõu on üldse vajalik ja proportsionaalne. Eelnõu vastu on kogutud tuhandeid allkirju.

Tähelepanuta on jäetud võimalikud ohud, mida uute reeglite rakendumine tekitaks. Eelnõu koostades ei teinud sotsiaalministeerium analüüse ega kaasanud osapooli, nagu oleks pidanud. Samuti on eelnõu sisu hoopis midagi muud, kui on kirjas tubakapoliitika rohelises raamatus, mille alusel peaks ministeerium muudatusi planeerima.

E-sigareti kasutajad on korduvalt esitanud riigikogu sotsiaalkomisjonile, sotsiaalministeeriumile ja tervise arengu instituudile teadusuuringute tulemusi, mis kinnitavad, et e-sigaretid kahjustavad tervist mitu korda vähem kui tavasigaretid. Kahjuks ei ole ettepanekuid ja tõendusmaterjale kuulda võetud ega nende sisusse süvenetud. Eriti kummastav on kuulda tervisespetsialistide väiteid, et selliseid uuringuid ei olevatki tehtud.

 

Kavandatavad muudatused asetavad Eesti samale pulgale India, Tai ja teiste kolmanda maailma riikidega, kus e-sigaret on keelatud ja tubakatööstus kuulub riigile. Tahtmatult tekib küsimus: kas eelnõu algataja tegelik eesmärk on rahva tervise kaitsmise sildi all toetada ja kaitsta suurt tubakatööstust?

Suurbritannia terviseameti tubaka piiramise programmi juht on avaldanud kahetsust, et osa riikide tervisespetsialistid levitavad e-sigareti kohta väljamõeldud fakte, võttes suitsetajatelt vähem kahjustava alternatiivi.

Suurbritannia riiklikes tubakavastastes kampaaniates kasutatakse e-sigaretti suitsetamisest loobumise vahendina. Selle tulemusel on suitsetajate arv Suurbritannias vähenenud kiiremini kui kusagil mujal maailmas. Meil üritatakse samal ajal kahju vähendavaid tooteid hoopis keelustada! Oldaks nagu arvamusel, et Suurbritannia arstid ja terviseorganisatsioonid on lolliks läinud ja soovivad oma kodanike tervist rikkuda. Ei, Suurbritannias on aru saadud, et suitsetamine tekitab hiiglaslikku kahju ja e-sigaret on toimiv viis selle vastu võidelda.

Kas tõesti on Eesti tagurlik riik, mis laseb inimestel surra, kuni võib olla 110% kindel, et senised eeldused on väärad?

Tubakaseaduse muutmisega kaasnevad ohud, mille puhul küsimus ei ole selles, kas need saavad teoks, vaid millal see juhtub. Kui maitsed ära keelatakse, hakkavad levima alternatiivid, mis selleks alati ei sobi ja ohustavad tervist. See muudab mõttetuks ka Euroopa Liidu ühtse tubakapoliitika, mis nõuab toodete kontrollimist.

Kas tõesti on Eesti tagurlik riik, mis ootab ja laseb inimestel surra, kuni võib olla 110% kindel, et senised eeldused on olnud väärad? Kas tõsiasi, et e-sigaretid kahjustavad tervist 95% vähem, pole piisav põhjus piirangute kehtestamisest loobuda?

Mõelgem tuhandetele peredele, sõpradele ja lastele, kes ei ole enam passiivsed suitsetajad, sest nende lähedased on e-sigareti abiga suitsetamisest loobunud. Kas seadusandja on valmis võtma vastutuse, et muudatuste tulemusena saavad neist, eriti lastest, jälle passiivsed suitsetajad? Kolme lapse isana arvan, et kui kasvõi ühestainsast lapsest saab selle seaduse tõttu passiivne suitsetaja, on tegemist kahjuga, mida ei saa aktsepteerida.

Plaanitavad keelud teevad e-sigareti ostmise keeruliseks ja paljudes kohtades võimatuks. See loob soodsa pinnase musta turu jaoks, kus hakatakse müüma kontrollimata tooteid, mis ohustavad kasutajate tervist ja elu. See ei saa ega tohi olla seadusandja eesmärk, aga praegu liigume sinnapoole, kuigi põhiseaduse järgi tuleb inimeste tervist kaitsta.

Tubakaseaduse muutmise tagajärjel tekkiv ohtlik olukord on kurb näide sellest, kui eelnõu ettevalmistamisel ei järgita demokraatlikke tavasid. Kahjuks on selliseid eelnõusid riigikogu menetluses veelgi. Mõni selline seadus on vigade parandamiseks peagi riigikokku tagasi jõudnud ja küllap jõuab ka tubakaseadus. Seni peavad inimesed osalema ametnike eksperimentides.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Seal oli ka teine artikkel

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/sotsiaalministeeriumi-rahvatervise-ekspert-e-sigaret-ei-ole-ohutu-toode?id=80370076

Quote

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise ekspert: e-sigaret ei ole ohutu toode

 (17)
Aive Telling
Aive Telling
sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht
2    

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise ekspert: e-sigaret ei ole ohutu toode Foto: Priit Simson

Kuigi e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu veendumusel on elektrooniline sigaret 95% vähem kahjulik kui tavatubakas, ei ole tegemist tervisele ohutu tootega. Liidu viidatud teaduslikud tõendid piirduvad ühe artikliga, kuhu on koondatud erinevad arvamused, mida paljud teadlased on kritiseerinud, sest pikaajaliste uuringute puudumise tõttu on esitatud järeldused ennatlikud.

Sisse- ja väljahingatavast e-sigaretiaurust on leitud arvukalt mitmesuguseid aineid. Näiteks raskmetalle, nagu tina ja nikkel, aga ka formaldehüüdi ja atseetaldehüüdi, mis on mõlemad kantserogeenid. Lisaks sisaldavad e-sigarettide vedelikud nikotiini, mis tekitab sõltuvust, ja võivad seda sisaldada ka suuremas koguses kui tavasigaretid. Elektrooniliste sigarettide pikaajalise kasutamise mõju on teadmata. Seetõttu tuleb selle toote käsitlemisel ja mõjude hindamisel lähtuda ettevaatusprintsiibist.

Briti edusammudest

 

Suurbritannia suitsetamist piirava tegevuse ja saavutatud edusammudega on sotsiaalministeerium hästi kursis. Ühendkuningriigis on juba kümme aastat tehtud aktiivselt tööd selle nimel, et vähendada suitsetajate arvu ja võidelda nikotiinisõltuvusega. Kahjude vähendamiseks hakati väga rangelt piirama avalikes kohtades suitsetamist, keelustati tubakatoodete väljapanek, kehtestati neile väga kõrged maksud ja standardiseeriti tubakatoodete pakendid, tõhustati ravisüsteemi ja tubakast loobumise nõustamist, panustati inimeste teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse ja tubakavaldkonna järelevalvesse.

Suitsetajate arv on langenud 15%-le täiskasvanud elanikkonnast just tänu eelnimetatud tubakatarbimist piiravate abinõude koostoimele. Alles kümme aastat pärast seda, kui hakati neid meetmeid rakendama, on jõutud kahjude vähendamise selle etapini, kus räägitakse erinevate nikotiini sisaldavate toodete kasutamisest, et leida lahendusi allesjäänud suitsetajatega tegelemiseks. Seega on väär e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu arusaam, et Ühendkuningriigis võideldakse suitsetamise vastu peamiselt just e-sigareti abil.

Rohelisest raamatust ja kaasamisest

Eesti tubakapoliitika roheline raamat, millele Ingmar Kurg oma artiklis viitab, koostati aastal 2012, kui e-sigarettidel polnud nii suurt turuosa kui praegu ja seetõttu on neid tubakapoliitika rohelises raamatus käsitletud lühidalt. Tubakapoliitika rohelise raamatu koostamine oli aga pikaajaline protsess, kus kaasati palju eri osalisi, kuni avaliku konsultatsioonini 2012. aasta lõpul ja 2013. aasta alguses. Rohelise raamatu ettepanek oli kehtestada (ka ilma nikotiinita) e-sigaretile piirangud: reklaamikeeld, vanusepiirang toote müümisel ja kasutuskeelt väljaspool suitsetamiseks ette nähtud alasid. Samuti leiti, et toote ohutuse tagamiseks tuleb kehtestada normid tootes kasutatava täitevedeliku koostisele.

Seetõttu otsustas valitsuskabinet 2016. aastal esitada seaduseelnõu ilma väljatöötamiskavatsust koostamata. Eelnõule lisati valitsusliikmete soovitatud muudatused, mille hulgas oli ettepanek keelata igat liiki elektroonilise sigareti vedeliku maitsestamine.

Tubakaseaduse eelnõu on olnud kooskõlastamisel eelnõude infosüsteemis. Hea õigusloome nõuetele vastav märkuste ja ettepanekute tabel on esitatud eelnõu lisana. See sisaldab ka ettepanekuid, mille on teinud MTÜ E-sigareti Müüjate ja Kasutajate liit. Samas selgitatakse ettepanekute või märkustega arvestamist ning põhjendatakse nendega arvestamata jätmist. Riigikogu menetluse käigus e-sigarettide müüjate esitatud ettepanekud ja nende masspostitamine juba varem esitatud ettepanekutele kaalu ei lisanud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, e-kodanik said:

Lõplik tõde selgub 13.12.2017, pärast 3. lugemist.  Praegu on tegu ainult komisjoni ettepanekutega, mis homme suurde saali 2. lugemisele lähevad.

Üldiselt on nii, et mida komisjon arvab nii ka suur kogu nuppe vajutab.
Lootus sureb viimasena - seni tuleb tööd teha :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

See oli vist Maris Lauri, kes ütles, et sotsminn sõitis kõikidest arvamustest teerullina üle ning välistas sellega igasuguse  sisulise arutelu.  See on ehtne täitevvõimu ehk Ossinovski diktaat seadusandliku võimu üle.  Valimistel näeme, raisk :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vasta sellele teemale...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...