Jump to content
E-sigareti foorum
Sign in to follow this  
walc

Murjamite kodustamine

Recommended Posts

Murjamitega on kaks head varianti ainult. Kas piiripeal kuul pähe või käeraudades eluks ajaks sunnitööle. Kõik ülejäänud variandid viivad hukatusse. Integreerumine, lubage naerda. Kui need trühvlid siia sisse lastakse, tuleb meil endil lõpuks integreeruda. Kui tahate oma lastele normaalset ühiskonda pärandada, mitte neegrite getosid ja rättpeade ülemvõimu, siis tuleb selle eest täna võidelda. Vastasel juhul võib homme juba hilja olla.

 

 Või arvab keegi tõsiselt, et islamistid ja muud pudulojused, tulevad siia Eesti rahvale õnne tooma. Täpselt nagu kõik teisedki, tulevad ka nemad siia oma õigusi nõudma ja oma maailma looma, oma usku tooma. Ja kes teele ette jääb peab surema... Neid ei ole võimalik ümber õpetada. Nende arusaamad on tuhandeid aastaid ühesugused olnud. Kui kellelgi on hirmus tahtmine neid aidata, siis minge sinna ja viige neile raha või armastage neid seal. Minge ja hõõruge üksteist või saage õnnelikuks või kärvake koos maha või mis iganes te teha tahate, aga tehke seda seal...seal kusagil kaugel.  Ärge keerake MEIE elu perse. MEIE, kes me siin elame, kelle lapsed siin kasvavad ja kes kunagi selle maa pärivad. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu ma ei tea, kas kuskil tagatoas on keegi geenius, kes soovib meeleheitlikult saavutada majandustõusu, sest selline olukord paratamatult viib ükskord sõjani. See kah selge ju, et ükski aafrika riik pole võimeline end ise valitsema. 

TEada olevalt on sõda üks suuremaid viise rikastumiseks - osadele.

Alternatiiv pangandusele, mis vaikselt osa rahvast rikastab.

 

Rootsi on muidugi eriti räige näide, aga sarnaseid asju on ka inglismaal ja saksamaal. Näide ei sobi küll aafrikasse ideaalselt, aga siiski...

https://www.youtube.com/watch?v=GwZ6Nex_CUI

 

EDIT:

Euroopa peaks võtma eeskuju Kanada, Austraalia immigratsioonipoliitikast. Et mina murjamina sinna saada tahan, siis pean ma ennast ikka kõvasti tõestama. Kasvõi läbi töö tegemise, aga niisama looderdajad saadetakse ikka riigist välja. Samamoodi ma ei tea, et seal oleks neil tasuta elamist pakkuda ja muid hüvesid (mingi sots.abi kindlasti, aga suhteliselt lahja võrreldes Rootsiga). Samas kui tahad ja teed tööd, siis elad ka hesburgeri koristajana nagu kuninga kass (võrreldes Eestiga).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ufo, kas teemat oleks võimalik teha nähtavaks vaid registreeritud kasutajatele?

Sest antud teema on natukene päevakohane, millel on avlik huvi.

Ei sooviks, et mõni ajakirjaniku hakatis hakkaks endale midagi ettekujutama vmi.

 

Olen paljude asjadega siin nõus ja ehk näen seda isegi hulga radikaalsemalt, kui

keskmine eestimaalane. Paraku ei soovi, et antud teema väljuks foorumi kontekstist.

Siiski on meil veel sõnavabadus ja tervitan kõrgelt antud eluterve huumoriga arutelu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ainult ühe teema ligipääsu ei saa vist piirata, seda saab anda foorumile.

Aga siit tekkis ka mõte, et võibolla peaks foorumit natuke korrastama. Hetkel on vabateema all läbisegi e-sigaretiga seotud teemad ja OT arutlused. Kui lüüa see lahku nii, et teemad mis mingil moel e-sigaretiga seotud on, tõsta eraldi alamfoorumisse, siis võiks kogu vabateema ainult sisse logitud kasutajatele näha olla.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Islami kolonisatsioon

ehk rahva ja võimu võõrandumine tänases Euroopas

 

XX sajandi keskpaik tähistab Euroopa varjatud koloniseerimise algust moslemimaailma poolt – kuigi kanda oli kinnitatud ka varem n.ö. islamiriikide näol Balkanil. Algas ta vaikselt. Esimesi koloniste nimetati nn. külalistöölisteks ja loodeti päris tõemeeli, et nad pärast ajutiste töökäte vajaduse lakkamist pöörduvad tagasi oma kodumaale („Eesti Päevaleht” 02.03.2006). Seda endastmõista ei juhtunud. Maailmas, kus loeb vaid raha, on odav tööjõud kõrgelt hinnatud. Lumepall oli veerema lükatud.

Sajandi lõpukümnendiks oli aga immigratsioon Euroopas võtnud juba sellised mõõtmed, et rahvusriigid, tunnetades selles ohtu oma eksistentsile, hakkasid immigratsioonireegleid karmistama, mis tõi omakorda kaasa illegaalse sisserännu plahvatusliku kasvu.

Euroopa Liidu ametlikule poliitikale see ei meeldinud. 2000.aastal, pidades Brüsselis debatti immigratsioonipoliitika üle, leidis Euroopa Komisjon, et 0-immigratsioonipoliitika on ajale jalgu jäänud, eiravat nii töökäte vajadust kui ka Euroopa rahvusriikides tervikuna iibe langust (ühe naise kohta keskmiselt 1,2 last), mistõttu tuleb immigratsioonipoliitikat radikaalselt liberaliseerima hakata, s.o. hakata legaliseerima illegaalseid immigrante  („Eesti Päevaleht” 23.11.2000).

Kõnealuse Euroopa Komisjoni ideega läks kaasa vaid Hispaania, kes oli valmis oma 4 miljonist immigrandist 1 miljon illegaali legaliseerima („Eesti Päevaleht” 10.02. ja 10.05.2005). Ülejäänud Euroopa rahvusriikidele oli immigratsiooni liberaliseerimise idee laias laastus vastuvõetamatu. Sisuliselt loobus ka Hispaania esialgsest vastutulekust, sest jäädes hätta nn. paadipõgenikega ja paludes Euroopa Liidult abi, jäi sellest abist ilma ja sai koguni teiste rahvusriikide parastamise osaliseks: saagu ise hakkama  („Eesti Päevaleht” 23.09.2006).

 

Kolonisatsiooni meetodid

Kasutades ära Euroopa riikide üliliberaalset seadusandlust on islami kolonisatsiooni põhiliseks vahendiks asüülitaotlused, millest valdav enamus ka rahuldatakse. Tagasi saadetakse üksikud. Parimal juhul 20-st üks („Eesti Päevaleht” 23.08.2006). Teiseks oluliseks legaalse immigratsiooni vahendiks aga kasutab moslemimaailm sihikindlalt  võtteid, mida võib autuks pidada. Nimelt Euroopas sündinud ja täiskasvanuks sirgunud  moslemid saadetakse abielluma esivanemate sünnikodudesse ning perekondade ühendamise sildi all kasvavad moslemi kogukonnad Euroopas lausa aritmeetilises progressioonis („Eesti Päevaleht” 01.04.2002).

Aga loomulikult kasutatakse muidki legaalseid võimalusi. Piisab vaid enda tunnistamiseks homoseksualistiks ning Rootsi võtab kõik vastu, enamgi veel: ta reklaamib antud võimalust oma meedias („Eesti Päevaleht” 28.04.2004) ning loomulikult on üldlevinud valeandmete esitamine. Väidetavalt vajab tegelikul asüüli vaid 5% vastava taotluse esitanutest.

Lisaks Euroopa poolt lahkelt pakutavate legaalsete võimaluste kõrval kasvab aga kuust kuusse ja aastast aastasse illegaalne immigratsioon (nn. paadipõgenikud), millel on kolm põhilist marsruuti: Hispaania, Bosnia ja Kreeka. Neist viimased kaks on põhiliselt läbisõiduhoovid, esimene aga suunab viimasel ajal enamus põgenikud Kanaari saartele. EL tahab küll vähemalt Balkani immigratsioonikanalit sulgeda, sest see toob Euroopasse vähemalt poole illegaalsete immigrantide kogumahust iga-aastasest hinnanguliselt miljonist inimesest („Eesti Päevaleht” 16.03.2001), kuid on jõuetu.

Samas on aga väär ette kujutada, et kolonisatsioon kujutab endast ette vaid vaeseid  ja näljaseid immigrante, kes on tulnud otsima paremaid elamistingimusi, millest on kujundatud domineeriv „aksioom”. Sisuliselt on nad vaid etturid, endastmõista muidugi vajalikud etturid. Moslemimaailm on toonud Euroopasse üle ka oma panganduse, mis teeb oma meetodite tõttu (madal intress) võidukäiku („Ärileht” 24.01.2007) ja nende investeerimisfondid on kavandanud aastaks 2015 paigutada Euroopa kinnisvarasse 16 miljardit eurot. Sisseostude nimekirja tipus on Saksamaa („Eesti Päevaleht” 14.09.2006). Tõdegem, et EL tippude jaoks raha ei haise.

 

Jõuetu vastupanu

Vastupanu Euroopas islami kolonisatsioonile pole sisuliselt hetkekski lakanud – algusest peale, kuid ta on tänapäevani piltlikult öeldes vangistatud Teise Maailmasõja varju poolt, mistõttu reaalsuses toimub kõikjal üle Euroopa valitseva ideoloogia poolt rahvuslikult mõtlevate ja oma rahvuse ning kultuuriväärtusi kaitsvate inimeste mahatampimine ja sildistamine: rassistid, neonatsid, populistid, parempoolsed etc on igapäevane arvamust kujundava meedia kõnepruuk.

Sellest hoolimata käesoleva sajandi esimestel aastatel vapustas Euroopa multikultuurse föderaalriigi kavandajaid rahvusluse märgatav tõus üle Euroopa, mille otseseks põhjuseks oli 11.09.2001.a. terrorirünnak USA-s ja mis avas paljude inimeste silmad, kui nad pidid tõdema Euroopa tänavail juubeldavate moslemi kogukondade toetusavaldusi terroristidele. Euroopa nn. tolerantsi kantsis Hollandis jõudsid rahvuslased isegi lühiajaliselt valitsuskoalitsiooni. Kuid see oli ka tolle hetke laineharja tipp. Alates 2003.aastast võis täheldada vastupanu ajutist taandarengut. Põhjuseks

 

riikidevahelised vastuolud,

mille võib kokku võtta märklausega: kui mõni Euroopa riik tahtis immigratsioonireegleid karmistada, siis kohtas ta kohe teiste riikide proteste, kuna koheselt hakkas naabermaadesse laekuma asüülitaotlusi kordades rohkem. Näiteks kui Taani tahtis piirata immigratsiooni ning lõpetada moslemiperekondade kunstlik ühendamine, siis protesteerisid selle vastu Norra, Rootsi ja Soome, ähvardes piirata Taaniga koostööd („Päevaleht” 01.04.2002). Ehk teisisõnu: kuigi keegi immigrante juurde ei taha, ei olda veel ka valmis moodustama ühisrinnet ühiste tingimustega. Analoogia toimib ka mujal Austria-Saksamaa suhetes etc.

 

Islami vägivallalained Euroopas

Rahutused immigrantide linnaosades on läänemaailmas pool sajandit olnud igapäevanähtus, kuid reeglina välja arvatud mõnd üksikut eriti jõhkrat intsidenti, meedia neid kajastanud pole, domineerinud on kokkuleplaslik vaikimispoliitika. Aastatega on selles osas olukord veidi muutumas, sest rahutused on muutunud järjest ulatuslikumaks ja jõhkramateks, järjest enam kasutatakse tulirelvi. Tänavakaklused on igal pool Euroopa kasvanud üle nädalapikkusteks pommiplahvatusteks, tapmisteks, rüüstamisteks, majade ja autode põletamisteks etc mille käigus hukkuvad ja saavad vigastada ka arvukad politseijõud. Kohalikud mošeed on paralleelselt muutunud islami püha sõja pidajatele salajasteks relvaladudeks („Eesti Päevaleht” 26.01.2008) ja ammune islami kants Euroopas Bosnia on saanud pelgupaigaks islamiradikaalidele („Eesti Päevaleht” 02.03.2006).

Ükskõik, kas siis Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal. Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Taanis, Kreekas või kus iganes algavad rahutused üldreeglina ikka ja jälle üheainsa kindlaks kujunenud stsenaariumi järgi: ebaseadusliku tegevusega tegelenud immigrandi surmaga lõppenud õnnetusjuhtumi tagajärjel – kas siis piraatplaatidega kaubitseja hüppab politsei eest põgenedes aknast välja või varastatud mootorrattaga sõitnud immigrandid liikluseeskirju rikkudes sõidavad end ise surnuks etc. 2005.a. Pariisis kahe moslemi peitupugemine elektrialajaama ja sealt surmava elektrilöögi saamine aga põhjustas ligi kuu aega kestnud vägivallalaine üle kogu Prantsusmaa – ainuüksi esimese päevaga pandi põlema 1408 autot, põletati maju, rünnati elektrialajaamu, tagajärjeks osaline pimedus  („Päevaleht” 08.-10.11.2005) ning lõpuks oli president sunnitud maal 38 linnas välja kuulutama eriolukorra.

Endastmõista on muidki põhjusi. Piisab, kui tahetakse karmimaid meetmeid tarvitusele võtta. Hollandis tapeti rahvuslik poliitik Pim Fortuyn, kes propageeris mõtet, et immigrandid tuleb tagasi saata oma ajaloolistele kodumaadele („Eesti Päevaleht” 06.05.2002), samuti tapeti Hollandis kaks aastat hiljem režissöör Theo van Gogh, kes tegi moslemikultuuri traditsioonilisi elemente kritiseeriva filmi. Film ise oli lugu mosleminaisest, keda sunniti astuma vägivaldsesse abiellu, keda vägistas mehe sugulane ja kes sai siis jõhkra karistuse abielurikkumise eest („EestiPäevaleht” 02.11.2004). Theo van Goghi tapja jättis sündmuskohale maha ka kirja, milles ähvardati tappa mitut Hollandi poliitikut, seal hulgas ka immigratsiooniministrit. See mõrv põhjustas ka esimesed vastuaktsioonid – süüdati mitu mošeed ja kaks islamikooli. („Eesti Päevaleht” 11.11.2004).

Kui Taani siseminister tegi ettepaneku kurjategijatest immigrandid välja saata üksikutele saartele („Eesti Päevaleht” 26.08.2000), pandi Taani immigratsiooniministri auto põlema. Samuti ei põlga moslemid ära ka otseseid provokatsioone. Nn. karikatuurisõda, mis tõstis Taani islamimaades vaenlaseks number üks, siis nn. kõige solvavamat „pilapilti” levitasid islamimaades islamiliidrid ise: tegemist oli vana fotoga Prantsusmaal igal suvel toimuvast seavingumisvõistlustelt (seakõrvade ja kärsaga mees), kelle islamiliidrid väitsid olevat enda arvates prohvet Muhamedi („Eesti Päevaleht” 10.02.2006).  Kurt Westergaardi enda karikatuur süütenööriga turbanit kandvast moslemist on aga hoopis süütu ning pigem kujutab pigem islami enesetaputerroristi kui prohvet Muhamedi. Kuid selle nn. karikatuurisõja tagajärjel kestavad moslemite vägivallalained Taanis juba kaks aastat... autor on lubatud kohalike moslemite poolt ära tappa ja ainuüksi tänavu veebruaris on samal põhjusel Taanis moslemite poolt süüdatud paari päeva jooksul üle saja maja („Eesti Päevaleht” 15.02.2008).

Üldjuhul aga, kuna vägivallalained toimuvad reeglina eeslinnades, siis keskmine inimene jääb Euroopas siiski veel  ükskõikseks. Üht pärast järjekordset vägivallalainet Pariisis, kirjutab sellest Artur Jugaste 30.11.2007.a. „Eesti Päevalehes”: „Keskmine pariislane laseb aga end sellest kõigest vähe häirida. Märatsemine toimub kaugel eeslinnades ja õigupoolest on nende seostamine Pariisiga puhtalt meedia teene, reaalsuses on tegu täiesti erinevate linnadega. Pealegi on pariislane igasuguste protestiaktsioonidega sedavõrd harjunud, et suudab isegi transporditöötajate streigi ajal oma tavapärast elurütmi säilitada. Kuniks Pariis tema akna all ei põle, on kõik normis.”

 

Uus lootus

Aastatel 1997 - 2003 viidi üle Euroopa läbi arvamusküsitlus, mille kohaselt  60% vastanuist leidsid, multikultuursusel on omad piirid, 40% olid vastu immigrantidele kodanikuõiguste andmisele ja 20% taotles immigrantide tagasisaatmist nende ajaloolistele kodumaadele („Eesti Päevaleht” 15.03.2005).

Seda arvamust pole aga EL tipptasandil arvesse võetud. 2004.a. pidas OSCE Brüsselis konverentsi usulise ja rassilise sallivuse edendamiseks, kus märgiti küll ära, et islam on Euroopa riikidele tulevikus peamiseks probleemiks, kuid peaülesandeks seati siiski vaid vastu hakata nende endi poolt välja mõeldud ja ametlikult propageeritavale islamifoobiale ning otsustati karmistada sanktsioone nn. rassismi vastu („Eesti Päevaleht” 16.09.2004). Põhjus on selles, et EL tipptasandil pole veel kaotatud lootust liita lähitulevikus Euroopa Liiduga ka Türgi.

Neid sanktsioone hakati ka kohe ellu viima. Vähem kui kahe kuu pärast keelustati Belgias flaami partei Vlaams Blok, kes nõudis eelkõige islamiusuliste immigrantide väljasaatmist („Eesti Päevaleht” 11.11.2004), hilisemal perioodil aga hakati Belgias vahistama islamiseerumise vastu protesteerijaid. Sõnavabadus on Belgias selles valdkonnas muutunud sõnakõlksuks („Eesti Päevaleht” 11.09.2007). Omamoodi paradoks, sest kunstlikult 1830.a. moodustatud Belgia lagunemist ühisest kultuuriareaalist pärit flaamide-valloonide omavaheliste vastuolude tõttu on ennustatud viimased 12 aastat ja lähiajal on see ka reaalselt toimumas. Mullune pool aastat järjepanu kestnud valitsuskiis on ilmselt üks viimaseid piiskasid selles epopöas. Nüüd on aga leitud ühine „sisevaenlane” flaami rahvuslaste näol.

Mujal Euroopas pole aga noid mõistusevastaseid sanktsioone veel rakendatud. See annab siiski lootust. Ka Hollandis pärast Theo van Goghi tapmist vallandunud vastuaktsioonide järel  piirdus peaminister Balkenende vaid ülekutsega austada erinevaid traditsioone. Hollandis tunnistab muide iga kümnes inimene end „rassistiks” kui järgida EL ametlikku kõnepruuki („Eesti Päevaleht” 16.06.2006). Siiski ei suudetud Hollandis vältida valitsuskriisi, kui immigratsiooniminister Rita Verdonk nõudis Somaalia päritolu parlamendisaadiku Ayaan Hirsi Ali kodakondsuse tühistamist, kuna ta esitas asüüli taotledes ametnikele oma isiku kohta valeandmed. Balkanende poolt juhitav Hollandi valitsus on ka esimene Euroopas, kes islamiusulise immigrandiga seotud põhjustel tagasi astus („Eesti Päevaleht” 01.07.2006).

Omamoodi vastukaalulise sammu OSCE liinile tegi aga Prantsusmaa. Nimelt võttis Prantsusmaa palament vastu seaduse, mille järgi karistatakse kõiki, kes ei tunnista, et türklased panid Armeenias aastail 1915-1917 armeenia rahva vastu toime genotsiidi („Eesti Päevaleht” 12.10.2006), millega parktiliselt elimineeris Türgi võimaliku liitmise kava tulevikus Euroopa Liiduga! Sest Türgi on ja jääb seda enda poolt teostatud genotsiidi eitama.

Risti vastu käitub ka Suurbritannia, kes hakkas moslemitudengite järel n.ö. luurama („Eesti Päevaleht” 16.10.2006), sest ta on tüdinenud moslemitepoolseist vägivallalainetest. Suurbritannia islamiorganisatsioonid koguvad Hamasile raha terrori tarbeks („Eesti Päevaleht” 02.02.2005) ja Suurbritannias asuvad mošeed on muutunud seal juba ammu terroristide värbamise paikadeks („Eesti Päevaleht” 28.12.2001). Tõsi, kuna Leicester on juba praktiliselt täiesti moslemiseerunud, siis deklareeritakse sealtkandist, et nende jaoks on oht valge töölisklass!!! („Eesti Päevaleht” 02.03.2006)

Sakslased on kogu aeg olnud omavahel immigratsioonitülis, liberaalne immigratsiooniseadus kukutati seal läbi juba viis aastat tagasi („Eesti Päevaleht” 19.12.2002). Iseendast on see päris loomulik, sest iga viies Saksamaa elanik on immigrant („Ärileht” 27.09.2006) ja kristlike demokraatide kinnitusel on Lääne-Saksamaal nooremas vanuserühmas (kuni 40.a.) sakslased muutumas oma maal vähemusrahvaks.

Mõõt on täis ka Põhjamaadel. Taani ja Norra on kogu aeg suhteliselt jäika immigratsioonipoliitikat teostanud ja kui   2006.aastal neljakordistus Rootsi tulevate iraaklaste arv („Eesti Päevaleht” 20.12.2006) ning käivitus rahvuslike jõudude poolt immigratsioonivastane kampaania („Eesti Päevaleht” 21.10.2007), siis on ka Rootsi oma üliliberaalsusest üle saamas; samuti ei soovi rohkem sisserändajaid näha Soome („Eesti Päevaleht” 06.12.2005). Teiselt poolt aga järgib Soome siiski OSCE ametlikku liini: üha enam soomlasi ise pöördub islamiusku („Eesti Päevaleht” 15.09.2003) ja vastloodud islamipartei soovib Soomes osaleda kohalikel valimistel („Eesti Päevaleht” 06.09.2007).

Eeltoodu valguses tuleb tõdeda, et vähemalt tänase päeva valguses on lootus veel õhkõrn –lõhe rahva ja võimude on vahel tänini järjest suurenenud, ent sellest tulenevalt suurenevad ka reaalsed pinged erinevais rahvusriikides Euroopas. Pinged aga ei saa lõpmatuseni süveneda, need leiavad reeglina alati ühel või teisel moel väljundi. Küsimus vaid, millise. Teoreetiliselt pole isegi välistatud Euroopa Ku-Klux-Klani sünd.

 

Kui palju on Euroopas moslemeid?

Päris täpselt ei tea keegi, sest ühelt poolt on ametlikku statistikat alati pigem vähendatud ja teiselt poolt eelpoolmainitud kolme transiitmaa (Hispaania, Bosnia ja Kreeka) tõttu puuduvad täiesti usaldusväärsed andmed illegaalse immigratsiooni tegeliku ulatuse kohta. Nagu eelpool mainitud, on see ca 1miljon immigranti aastas. Aga äkki on see hoopis 2 miljonit aastas?

Aastaid on korrutatud nagu mantrat, et Euroopas on 15-20 miljonit moslemit. Ilmselgelt on aga need vähendatud arvud. Lihtne liitmistehe siiani siin seal avaldatud paari aasta taguste andmete põhjal  Prantsusmaa - 8 mlj., Saksamaa – 7 mlj., Hispaania 4 mlj., Suurbritannia 3 mlj., Austria, Itaalia, Belgia, Holland, Portugal – igal riigis 1 mlj., Põhjamaades (Taani, Norra, Rootsi, Soome) kokku 3 mlj. ja  nende paari aasta jooksul juurde tulnud 2 mlj. annavad kokku 32 miljonit moslemit. Kuid siia juurde tuleb rehkendada veel nn. islamiriikides Bosnia, Albaania etc 7 miljonit. Seega on tänasel päeval Euroopas minimaalsemail andmeil 39 miljonit moslemit! Kuid pole võimatu, et neid on tegelikkuses rohkemgi, sest kunagi pole rehkendatud juurde, kui palju on neid Ida-Euroopa riikides. Isegi Eestis on tilluke mõnekümneliikmeline moslemite kogukond. Tõenäoline arv jääb seetõttu 40 ja 50 miljoni vahele.

Ja ärgem unustagem – iga päevaga tuleb neid ikka juurde, sest immigratsiooniväravad on sulgemata, umbes samamoodi nagu Ameerikaski on osaline piir USA ja Mehhiko vahel koguni looduses märkimata, mille kaudu täieneb sealne illegaalne immigratsioon USA-sse hinnaguliselt igal aastal 700 000 inimese võrra.

 

Kaks arenguteed

Tänasel Euroopal on valida vaid kahe arengusuuna vahel.

Esimene valik: rahvas ja võim hakkavad teineteisele taas lähenema ning Euroopa teeb radikaalse kannapöörde, hakates finantseerima reemigratsiooni või:

teine valik: jätkab senisel kursil. See aga tähendab omakorda seda, et kuna Euroopa keskmisel naisel on sündimuskordaja 1,2 (iive negatiivne) ja keskmisel mosleminaisel on sündimuskordaja 6,1 (enam kui 3-kordne positiivne iive), siis ootab Euroopat XXI sajandi kolmandal veerandil ees mitte ainult demograafiline kollaps, millest ta enam ei toibu – vaid arvestades tänase demograafilise situatsiooni taustal moslemite vägivallalaineid üle Euroopa, tähendaks XXI sajandi kolmas veerand verist õudust, milles Teise Maailmasõja koledused kahvatuvad. Ühtlasi tähendab see ka Euroopa tsivilisatsiooni hukku, sest reeglina pole keskmine eurooplane siiani ära tabanud islami olemust.

 

Islami olemus

Õhtumaalase mõttestampide järgi tähendab religioon indiviidi individuaalset suhet jumalaga, seda eelkõige just ristiusu olemuse tõttu, mis on läbi ja lõhki isiklik, n.ö. moodsa inimõigusluse nurgakivi. Inimesel on vaba valik ristiusu erinevate voolude vahel ning samuti neid oma suva järgi suvalisel hetkel oma tõekspidamistes vahetada.

„Islamis on suhe jumalaga teine. Sellesse konteksti kuulub ka arusaamine koraanist. Sellal kui piibel on inimlik tunnistus jumala ilmutusest Jeesus Kristuses, on islamis koraani enda näol tegu ilmutusega. Seda raamatut peetakse identseks jumalaga. Kui koraanis esineb vana- ja uustestamentlikke sõnu ja jutustusi, mis erinevad veidi piiblis toodud versioonist, siis seda mitte põhjusel, et Muhamed eksis – pigem on juudid ja kristlased kirjasõna hiljem võltsinud. Kuna koraani võrdsustatakse jumalaga, ei saa seda ka tõlkida – ning koraani saab lugeda vaid suhteliselt väike arv muslimeid, kes valdavad klassikalist araabia keelt. Koraanikoolides õpitakse araabiakeelset koraani pähe ning kõikides mošeedes palvetatakse araabia suurasid – olgugi et paljud palvetajad ei mõista sõnade tähendust. Seega ei saa koraani suhtes võtta hoiakut, mis iseloomustab religiooniga suhestumist kristluses. Islam jagab inimesi usklikeks ja uskmatuteks. Usklikud on umma – muslimi koguduse – liikmed, kes sinna sünnivad, mitte ei saa selle liikmeks ristimise kaudu. Islamis ei pane usklikud toime sellist usku pöördumise akti, mida me tunneme kristlusest, mistõttu islamis on mõeldamatu apostaasia – teadlik usust taganemine. Kui islam olemuslikult ei muutu, ei pea ma võimalikuks muuta selle religiooni suletud ja tugevalt ritualiseeritud süsteemi selliselt, et üksik muslim saaks koraani suhestuda nii, nagu kristlane piibli sõnumi suhtes.” kirjutab Walter Schmithals 02.03.2006.a. „Eesti Päevalehes” Ta rõhutab, et just seetõttu ei saa EL multikultuurse ühiskonna loomise kava siduda  unistusega nn. euroislamist. Islam on riigiusk.

 

Lõpetuseks

Üks keskmine eestlane on sisuliselt ju kõike eeltoodut oma naha peal kogenud, sest põhimõtteliselt Vene kolonisatsioonil Eestis ja islami kolonisatsioonil Euroopas on palju ühiseid jooni ja paralleele, mistõttu ka iga keskmine eestlane on teoreetiliselt kompetentne ekspert nõuandvaks rolliks Euroopa võimuladviku tipus. Kuid et teda seal kuulda võetakse, on muidugi ülimalt ebatõenäoline.

 

16.veebruar 2008

 

Ahti Mänd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lihtsalt täienduseks...

Saksamaa statistikaameti andmeil oli Saksamaa 82 miljonist elanikust 2007. aastal hilississerändajaid 15,5 miljonit ehk 19%. Sisserändajate soodsa ealise koosseisu tõttu on aga näiteks 35% Berliini kooliõpilastest ja 40% sündivatest lastest sisserändajate järeltulijad. Samas on 40% tänastest 40–45 aastastest kõrgharidusega sakslannad lastetud.

Asi pole teisiti ka Saksamaa naaberriikide pealinnades. Kopenhaagenis moodustavad sisserändajate lapsed viiendiku, Pariisis kolmandiku ja Londonis poole sündidest. Laias laastus toimub ülejäänud Euroopas sama. Edasi rehkendage ise...

 

Aga võin ka puust ja punaselt lähituleviku ette maalida:

Kui europiidne rass nii Vanas kui Uues Maailmas ei loobu enesehävituslikust tendentsist: negatiivne iive, multikultuursuse propageerimine, anarhiani küündiv kõikesallivus etc, siis 21.sajandi lõpuks on latiinod üle võtnud kogu Põhja-Ameerika, moslemid Euroopa ja Venemaa Euroopa osa ning  Hiina Venemaa Aasia osa.

Üheks maailma jõukeskuseks kujuneb Hiina, kelle tänane rahvaarv on 1,3 miljardit ja kuna ta on loobumas Hiinas vihatud 1-lapse-poliitikast, siis sajandi keskpaigaks nende arv kahekordistub.

Teiseks maailma jõukeskuseks kujuneb aga islamimaailm, keda tänases maailmas on samuti veidi üle miljardi ning kelle arvukus samamoodi sajandi keskpaigaks kahekordistub. Kuigi põhilised islamiriigid on Afganistan, Albaania, Alžeeria, Bangladesh, Bosnia, Egiptus, Indoneesia, Jordaania, Iraan, Iraak, Kosovo, Liibüa, Malaisia, Maldiivid, Nigeeria, Pakistan, Palestiina, Saudi Araabia, Somaalia, Sudaan, Süüria, Türgi, Usbekistan, liidab Islamikonverentsi Organisatsioon OIC juba 55 riiki, mis tähendab, et islam on kolonsatsiooni maailmas juba oluliselt laiendanud.

On muidugi tõsiasi, et Wall Streeti kuningate ja EL tippude järeltulijate näol püsib europiidne rass analoogiliselt tänaste Euroopa vürstiriikide (Andorra, Liechtenstein, Luksemburg, Monaco)  näol edasi, kuid mitte kuigi kaua.

Endastmõista puudub vajadus prognoosida, milliseks aga kujunevad Hiina ja islamimaailma vahekorrad 22.sajandi maailmas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ufo, kas teemat oleks võimalik teha nähtavaks vaid registreeritud kasutajatele?

Sest antud teema on natukene päevakohane, millel on avlik huvi.

Ei sooviks, et mõni ajakirjaniku hakatis hakkaks endale midagi ettekujutama vmi.

 

Olen paljude asjadega siin nõus ja ehk näen seda isegi hulga radikaalsemalt, kui

keskmine eestimaalane. Paraku ei soovi, et antud teema väljuks foorumi kontekstist.

Siiski on meil veel sõnavabadus ja tervitan kõrgelt antud eluterve huumoriga arutelu.

Kahjuks ühe kaupa teemas ei saa peita avalikuse eest. Plaanin just seda vähendada ja teha ka müügifoorumid avalikuks.

 

Ainult ühe teema ligipääsu ei saa vist piirata, seda saab anda foorumile.

Aga siit tekkis ka mõte, et võibolla peaks foorumit natuke korrastama. Hetkel on vabateema all läbisegi e-sigaretiga seotud teemad ja OT arutlused. Kui lüüa see lahku nii, et teemad mis mingil moel e-sigaretiga seotud on, tõsta eraldi alamfoorumisse, siis võiks kogu vabateema ainult sisse logitud kasutajatele näha olla.

Peab tõesti korrastuse mingi hetk tegema, läbuks läinud.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DeucheBag,

 

Juba anno 1995 ütles Göteborgi migratsiooniameti pressisekretär Sven Gustafsson, et tuleviku rootslane on must pilusilm (EPL 16.12.1995) ... seega pole tegemist huumoriga, pildil on vaid Euroopa Liidu ideoloogia kohaselt tänased britid...

Kas Sa ei mäleta, kuidas Eestis töötav ajakirjanik Abdul Turay korraldas paar aastat tagasi skandaali, kuna teda siin neegriks kutsuti ning ta leheveergudel rõhutas, et ta pole neeger, vaid mustanahaline britt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Euroopa kollektiivse süütunde propageerimine on viinud meid selleni ja ilmselt ei peata seda enam miski. Tänane uudis oli kuidas migrantide süül peatati liiklus La Manche väina tunnelis ning ega see pole mingi erand. Ma ei ole veel ühtegi uudist kohanud kus kirjeldataks kuidas illegaalsed immigrandid kinni püütaks Euroopas ja tagasi saadetaks, nagu üritab seda teha USA Mehhiko piiri peal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaivark,

 

näiteks:

 

„Postimees” 16.06.2010

 

Iraaklasi saadetakse

Euroopast kodumaale Soome firma lennukitega

 

Iraaklastest turvapaigataotlejaid saadetakse Euroopast Bagdadi tagasi Soome firma Air Finland lennukitega.

Sunniviisilise väljasaatmise vastu on nii ÜRO kui inimõigusteorganisatsioon Amnesty International, kirjutab Helsingin Sanomat.

Air Finland kinnitas pool aastat tagasi, et firma lennukitega sõidutati iraaklasi Oslost Bagdadi.

Ajalehe andmetel leidis seni viimane taoline lend aset eelmisel nädalal, kui 200-kohaline lennuk lendas Suurbritanniast Rootsi Halmstadi, kust teekond jätkus Bagdadi. Rootsi meedia andmetel oli lennukis 56 Iraagi kodanikku.

ÜRO pagulasorganisatsiooni UNHCR väitel korraldasid selle reisi Rootsi, Norra, Suurbritannia ja Holland.

Air Finland kinnitab, et on taolisi lende sooritanud, kuid ei soovi täpsemat kommentaari anda.

Amnesty Internationali hinnangul tuleks anda elamisluba vähemalt viiest kõige ohtlikumast maakonnast pärit iraaklastele. Bagdad on üks ohtlikumaid kubernerkondi riigis.

Vaatamata rahvusvaheliste organisatsioonide vastuseisule saatsid eelmisel aastal iraaklasi  kodumaale tagasi nii Rootsi, Norra, Suurbritannia, Holland kui Taani.

 

 

Viimase 15 aasta jooksul on taolisi uudiseid Eesti meedias olnud sadakond, kuid endastmõista on see tilk meres -  aastas tuleb 1-2 miljonit moslemist illegaali Euroopasse, tagasi saadetakse aastas aga umbes 2000. Kõige aktiivsem illegaalide tagasisaatja on Šveits, kes pole aga ka EL liige ning oma pankade ning pangasaladuste tõttu sisuliselt püha lehm.


Ja veel üks näide Kaivarkile:

 

 

„Delfi” 13.05.2009

 

Ebaseaduslik sisseränne Itaaliasse kuriteoks

 

Peaminister Silvio Berlusconi liitlased sidusid seaduse vastuvõtmise usaldushääletusega, mille nad võitsid selgelt tulemusega 316-258, vahendab Associated Press.

Seadus muudab Itaaliasse loata sisenemise ja seal viibimise kuriteoks, mida võib karistada 5000-10 000-eurose (78 000-156 000-kroonise) trahviga. Vanglakaristust siiski ei rakendata. Kuni kolmeaastase vanglakaristuse võib aga määrata inimesele, kes üürib illegaalsele immigrandile eluaseme.

Seaduse peab nüüd heaks kiitma ka parlamendi ülemkoda senat.

Ainuüksi eelmisel aastal saabus Aafrikast ja mujalt paatidega Itaaliasse üle 36 000 sisserändaja, kellest enamus maabus Sitsiilia ranniku lähedal asuval väikesel Lampedusa saarel. Organiseeritud inimkaubitsejad saadab ainuüksi Liibüast teele sadu paate.

Asüülitaotlejate hulga poolest on Itaalia maailmas USA, Kanada ja Prantsusmaa järel neljandal kohal. Eelmisel aastal taotles Itaalias asüüli 31 160 inimest – enam kui kaks korda rohkem kui 2007. aastal.

Eelmisel kuul hakkas Itaalia terveid paaditäisi immigrante Liibüasse tagasi saatma, ilma et oleks isegi uurinud, kas nad soovivad asüülitaotlust esitada.

 

Reuters

 

 

Aga sellele massilisele Itaaliapoolsele  tagasisaatmisele tehti kiiresti lõpp peale...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Küsimus pole mis saab. Vaadake soomet ja rootsit. Aga Eesti viib selline asi sujuvalt pankroti.Need inimesed ei ole arvestatav tööjõud seega nad kulutavad riigi kassast rohkem kui sinna toodavad. Riigil tekib tugev arengu peetus kuna rahad mida suunata haridusse kultuuri sporti jne. suunatakse toetusteks ja seda ka mitte oma rahvale kes seda vajaks. Hea näide elust enesest. Naabriks mul 94 aastane üksik memm. Tütar elab tartus ja ka juba pensil. Memm maksab oma arvei nii kuidas suudab kütte eest tambib suvel tagant järgi ja ikka jääb võlg pidevalt ülesse. Ebareaalne minu arust.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vasta sellele teemale...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...